ข่าวสารด้านการขนส่งทางทะเล

อาทิ การประชุม/สัมมนาต่าง ๆ การจัดกิจกรรมด้านการขนส่งทางทะเลและที่เกี่ยวข้องของไทยในปัจจุบัน
world-maritime-day

วันทางทะเลโลก 2566

วันนี้ถือเป็นวันทางทะเลโลก และวันครบรอบ 50 ปี ของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ ค.ศ. 1973

อ่านต่อ
world-maritime-day

งานเลี้ยงรับรองอาหารว่าง ณ สำนักงานใหญ่ IMO

ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดเลี้ยงรับรองอาหารว่าง แก่ประเทศสมาชิกคณะมนตรีขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ

อ่านต่อ
world-maritime-day

วันทางทะเลโลก

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เป็นเจ้าภาพจัดงานวันทางทะเลโลก และวันคนประจำเรือ 2566

อ่านต่อ
international day for women in maritime

Empowering women to sail the seas and conquer new horizons!

On this International Day for Women in Maritime, Thailand celebrates the courage, resilience, and achievements of women in the maritime industry.

อ่านต่อ
Standard Post with Image

การพบหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและเลขาธิการ IMO เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 ณ กระทรวงคมนาคม

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เลขาธิการองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรก พร้อมเตรียมการสร้างความมือ เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านการขนส่งทางน้ำที่ยั่งยืนของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคอาเซียน

อ่านต่อ
Standard Post with Image

การจัดกิจกรรมวันทางทะเลโลก เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 ณ กรมเจ้าท่า

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “งานวันทางทะเลโลก” (World Maritime Day) ขึ้นเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 09.30–12.00 น. ด้วยรูปแบบออนไลน์ ณ กรมเจ้าท่า

อ่านต่อ