วันทางทะเลโลก

วันทางทะเลโลก

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เป็นเจ้าภาพจัดงานวันทางทะเลโลก และวันคนประจำเรือ 2566 ในวันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 13.00 - 17.45 น. ณ Roya' Orchid Sheraton Hotel & Towers ภายใต้หัวข้อหลัก "MARPOL at 50 - Our commitment goes on, MARPOL and the marine environment"

ข่าวสารด้านการขนส่งทางทะเล