ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

การดำเนินงานของไทยในเวที IMO

สถานะอนุสัญญา การดำเนินงานของไทยในเวที IMO

ณ วันที่ 22 กันยายน 2565
Chrome

สถานะอนุสัญญา การดำเนินงานของไทยในเวที IMO

 • IMO Convention 48
 • SOLAS Convention 74
 • LOAD LINES Convention 66
 • TONNAGE Convention 69
 • COLREG Convention 72
 • STCW Convention 78
 • IMSO Convention 76
 • INMARSAT OA 76
 • FACILITATION Convention 65
 • MARPOL 73/78 (Annex I/II)
 • CLC Protocol 92
 • FUND Protocol 92
 • SALVAGE Convention 89
 • OPRC Convention 90