งานเลี้ยงรับรองอาหารว่าง ณ สำนักงานใหญ่ IMO

งานเลี้ยงรับรองอาหารว่าง ณ สำนักงานใหญ่ IMO

ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดเลี้ยงรับรองอาหารว่าง แก่ประเทศสมาชิกคณะมนตรีขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization: IMO) ในระหว่างการประชุมคณะมนตรี IMO ครั้งที่ 129 เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 ณ สำนักงานใหญ่ IMO กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร โดยได้มีการนำขนมไทยขึ้นชื่อจัดเลี้ยงในงานดังกล่าวด้วย ได้แก่ “อาลัว” ที่มีรสชาติหอมหวาน สีสันสวยงาม อีกทั้งนำเสนอในรูปแบบของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล ที่ได้รับความสนใจจากประเทศสมาชิกเป็นอย่างยิ่ง รวมถึง “ครองแครงกรอบ” ขนมไทยที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ กลมกล่อมด้วยรสเผ็ดเค็มหวาน อีกทั้งเป็นโอกาสในการหาเสียงสนับสนุนการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะมนตรี IMO ของประเทศไทย สำหรับวาระปี ค.ศ. 2024-2025 ซึ่งจะมีการเลือกตั้งในปลายปีนี้ด้วย

ข่าวสารด้านการขนส่งทางทะเล