9วาระที่

ปี ค.ศ. 2022–2023 (วาระปัจจุบัน) ประกอบด้วย บาฮามาส เบลเยียม ชิลี ไซปรัส เดนมาร์ก อียิปต์ อินโดนีเซีย จาไมกา เคนยา มาเลเซีย มอลตา เม็กซิโก โมร็อกโก ฟิลิปปินส์ กาตาร์ ซาอุดีอาระเบีย สิงคโปร์ ไทย ตุรกี และวานูอาตู

8วาระที่

ปี ค.ศ. 2020–2021 ประกอบด้วย บาฮามาส เบลเยียม ชิลี ไซปรัส เดนมาร์ก อียิปต์ อินโดนีเซีย จาไมกา เคนยา คูเวต มาเลเซีย มอลตา เม็กซิโก โมร็อกโก เปรู ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ แอฟริกาใต้ ไทย ตุรกี

7วาระที่

ปี ค.ศ. 2018–2019 ประกอบด้วย บาฮามาส เบลเยียม ชิลี ไซปรัส เดนมาร์ก อียิปต์ อินโดนีเซีย จาไมกา เคนยา ไลบีเรีย มาเลเซีย มอลตา เม็กซิโก โมร็อกโก เปรู ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ แอฟริกาใต้ ไทย ตุรกี

6วาระที่

ปี ค.ศ. 2016–2017 ประกอบด้วย ออสเตรเลีย บาฮามาส เบลเยียม ชิลี ไซปรัส เดนมาร์ก อียิปต์ อินโดนีเซีย เคนยา ไลบีเรีย มาเลเซีย มอลตา เม็กซิโก โมร็อกโก เปรู ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ แอฟริกาใต้ ไทย ตุรกี

5วาระที่

ปี ค.ศ. 2014–2015 ประกอบด้วย ออสเตรเลีย บาฮามาส เบลเยียม ชิลี ไซปรัส เดนมาร์ก อินโดนีเซีย จาไมกา เคนยา ไลบีเรีย มาเลเซีย มอลตา เม็กซิโก โมร็อกโก เปรู ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ แอฟริกาใต้ ไทย ตุรกี

4วาระที่

ปี ค.ศ. 2012–2013 ประกอบด้วย ออสเตรเลีย บาฮามาส เบลเยียม ชิลี ไซปรัส เดนมาร์ก อียิปต์ อินโดนีเซีย จาไมกา เคนยา ไลบีเรีย มาเลเซีย มอลตา เม็กซิโก โมร็อกโก ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ แอฟริกาใต้ ไทย ตุรกี

3วาระที่

ปี ค.ศ. 2010–2011 ประกอบด้วย ออสเตรเลีย บาฮามาส เบลเยียม ชิลี ไซปรัส เดนมาร์ก อียิปต์ อินโดนีเซีย จาไมกา เคนยา มาเลเซีย มอลตา เม็กซิโก ไนจีเรีย ฟิลิปปินส์ ซาอุดีอาระเบีย สิงคโปร์ แอฟริกาใต้ ไทย ตุรกี

2วาระที่

ปี ค.ศ. 2008-2009 ประกอบด้วย ออสเตรเลีย บาฮามาส ชิลี ไซปรัส เดนมาร์ก อียิปต์ อินโดนีเซีย จาไมกา เคนยา มาเลเซีย มอลตา เม็กซิโก นิวซีแลนด์ ไนจีเรีย ฟิลิปปินส์ ซาอุดีอาระเบีย สิงคโปร์ แอฟริกาใต้ ไทย ตุรกี

1วาระที่

ปี ค.ศ. 2006–2007 ประกอบด้วย แอลจีเรีย ออสเตรเลีย บาฮามาส เบลเยียม ชิลี ไซปรัส เดนมาร์ก อียิปต์ อินโดนีเซีย เคนยา มาเลเซีย มอลตา เม็กซิโก ฟิลิปปินส์ โปรตุเกส ซาอุดีอาระเบีย สิงคโปร์ แอฟริกาใต้ ไทย ตุรกี

วาระปี

ค.ศ. 2004 – 2005 เป็นการลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งแรกของไทย (ไม่ได้รับเลือกตั้ง)